Bộ kỹ năng hỏi đáp khai thác bệnh sử dành cho Y, Bác Sĩ, Dược Sĩ

Bệnh sử là lịch sử của một bệnh, từ lúc có những dấu hiệu đầu tiên cho đến hiện tại. Và cả những vấn đề sức khoẻ khác có liên quan trước đây. Khi khám bệnh bác sĩ sẽ hỏi kỹ bệnh sử, từ đó thu được những dữ kiện quan trọng cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh tật.

Tài liệu này giúp:

1. Biết được vai trò của kỹ năng mềm, kỹ năng cứng, kỹ năng giao tiếp
2. Nắm được cách đặt nói, lắng nghe, hỏi và phản hồi… trong giao tiếp y khoa.
3. Biết cách hỏi bệnh và cách khai thác thông tin về bệnh sử-tiền sử

Link Download: TẠI ĐÂY